XXII

Jarmark Cysterski

16 - 17 września 2023, Pelplin

16 - 17 września 2023, Pelplin

Jarmark Cysterski - przeżyjmy to jeszcze raz

W związku z panującą w roku 2020 w Polsce i regionie sytuacją epidemiologiczną, XX jubileuszowa edycja Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie przeniesiona została na rok przyszły.

Nie zmienia to faktu, że od dwudziestu lat tym przedsięwzięciem promujemy dawne opactwo cysterskie w Pelplinie. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Tczewskiego Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina zrealizowało projekt JARMARK CYSTERSKI W CZASIE PANDEMII.

Jego efektem jest wystawa (w krużgankach katedralnych), folder (dostępny w siedzibie Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie) oraz film, który tu zamieściliśmy. Wszystko pod nazwą JARMARK CYSTERSKI - XX LAT PROMOCJI DZIEDZICTWA CYSTERSKIEGO W PELPLINIE.

Zapraszamy do obejrzenia.

W dniach 15-17 września 2017 r. w Pelplinie odbył się XVII Jarmark Cysterski, w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Wieść o wyjątkowej atmosferze Jarmarku Cysterskiego, kiedy to Pelplin sięga do dziedzictwa dawnych wieków, obiegła już nie tylko sąsiednie gminy, ale ściąga gości z całej Polski i zza zagranicy.

W piątkowy wieczór w krużgankach pelplińskiej katedry odbyło się otwarcie wystawy prac wykonanych przez artystów z południowej Polski i Czech, którzy przebyli do Pelplina na plener malarski w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Prace artystów wystawione były przez cały Jarmark Cysterski. Podczas otwarcia czytano wiersze czeskich i polskich autorów. Z recitalem znanych piosenek wystąpiła wokalistka z Wałbrzycha Danuta Gołdon-Legler. Następnie w katedrze wystąpił z koncertem chór Canto Choralis z Drezdenka oraz Zespół muzyki dawnej Integri ze Szczecina.

W sobotę, już od wczesnych godzin rannych, do Pelplina przybywali rzemieślnicy, kolekcjonerzy, przedstawiciele gastronomii, a także Koła Gospodyń Wiejskich i lokalne szkoły, aby ustawić stragany, kuszące kolorami i zapachami. Od godz. 10.00 w krużgankach katedry oraz na placu katedralnym prowadzone były Warsztaty Klasztorne, w których uczestniczyły głównie  dzieci i młodzież. Najmłodsi z pomocą dorosłych budowali z klocków i kartonów sklepienia i obiekty dawnego Opactwa; uczyli się sztuki wyszywania i garncarstwa, a także zapoznać się mogli z zielarstwem. Warsztaty dofinansowane zostały w ramach rozwoju kultury w Gminie Pelplin. Od godz. 12.00 dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali w XXIII Biegu Papieskim. Biegł główny Open miał w tym roku 5 km, a trasę przebiegli m.in. burmistrz i zastępca burmistrza Gminy Pelplin.  

O godz. 14.00 miało miejsce oficjalne powitanie i otwarcie XVII Jarmarku Cysterskiego, którego dokonali przedstawiciele głównych organizatorów, Patryk Demski- burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Mirosław Chyła- Przewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Górki- zastępca burmistrza, Ks. infułat Tadeusz Brzeziński- Proboszcz Parafii Katedralnej w Pelplinie, Alicja Słyszewska- dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz Piotr Łaga- dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

Następnie odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia znaczka pocztowego. Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek pocztowy emisji „Zabytkowe organy w Polsce”, ukazujący barokowe organy pocysterskiego kościoła klasztornego w Pelplinie. Na tę uroczystość do Pelplina przybyli m.in. Kazimierz Smoliński- sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Iwona Ziomek - Członek Zarządu poczty Polskiej SA, Ewa Anna Zych - Dyrektor Biura Filatelistyki.

W tym roku w sobotnie popołudnie zaprezentowano pokaz kulinarny  na dwóch dużych patelniach. Drużynami z udziałem publiczności dowodzili znakomici kucharze z telewizyjnego show „Masterchef”, Mariusz Szwed i Diana Volokhova. Drużyny kucharzy przygotowały zupę rybną oraz gulasz staropolski. Przygotowanych około 500 porcji obu potraw zostały z apetytem skonsumowanych przez uczestnków Jarmarku. W sobotę wieczorem, w katedrze wystąpiły zespołu muzyki dawnej: Canto Choralis z Drezdenka, Integri ze Szczecina, Piccolo Arte z Nowego Drezdenka, Incantare z Lęborka i Fistulatores z Woli Raszkowskiej koło Radzymina. Koncert przygotował i poprowadził dyrektor artystyczny XI Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej w Pelplinie Adam Deneka. Przegląd, jak zawsze, dofinansowała Gmina Pelplin.

Wieczorem goście Jarmarku biesiadowali u Opata nad Młynówką uczestnicząc w inscenizacji Wizyty Wielkiego Mistrza. Po zmroku młodzież ze Szkoły nr 1 w Pelplinie zaprezentowała pokaz efektowny fire show.

W niedzielę, tradycyjnie o godzinie 10.00 sprawowana była uroczysta Msza Święta w bazylice katedralnej. Bezpośrednio po Mszy odbył się koncert finałowy XI Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej. Od godz. 11.30 młodzież szkół Powiatu Tczewskiego rywalizowała w Turnieju Rycerskim pod kierunkiem Jacentego z Ordowa.

Kulminacyjnym punktem niedzielnego programu Jarmarku był przemarsz przez miasto średniowiecznego korowodu, rycerstwa, dzieci i młodzieży szkolnej, gości i wielu mieszkańców. Barwny orszak tradycyjnie zatrzymał się nieopodal pelplińskiego Urzędu i tam, po odegraniu hejnału Pelplina, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski przekazał klucze od miasta księciu Mestwinowi, który wraz ze swoim rycerstwem sprawował tego dnia rządy w Pelplinie. Następnie zebrani ruszyli na przed dawne opactwo, gdzie przedstawiciele głównych organizatorów powitali wszystkich zebranych.

Następnie wicestarosta tczewski Zbigniew Zgoda i Małgorzata Flisik naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie dokonali wręczenia nagród w konkursach wiedzy o cystersach, konkursie literackim i plastycznym. Dramy historyczne z dziejów pelplińskiego opactwa, turnieje i rozgrywki, pokazy sprawności rycerskiej czy turniej plebejski dla publiczności, to niektóre z licznych atrakcji zrealizowanych tego dnia. W murach dawnego Opactwa Cysterskiego można było odwiedzić pelplińskie skryptorium, oglądać wystawy. Natomiast na Przystani Sobieskiego zainstalowała się wioska średniowieczna, z dawną kuchnią, ze stolarzem, z garncarzem i kowalem. Na ruszcie przypiekane było prosię, obok gospodyni przygotowywała podpłomyki, a wokoło dzieci  korzystały z przygotowanych zabaw średniowiecznych. Równolegle w ogrodach biskupich rozgrywany był turniej gry w petanque. Odbył się też Turniej Rycerskie o miecz miecz Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, który wygrał Rafał Wiśniewski ze Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego.

Ostatnim punktem programu był widowiskowy Turniej Rycerki Kruszeni Kopii. Pokazy rycerskie na koniach z pewnością podobały się publiczności i były znakomitym zakończeniem Jarmarku.

Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w pracę nad Jarmarkiem. Podziękowania dla strażaków z OSP, Policji, Straży Miejskiej, Spółki PELKOM, pracowników i wolontariuszy Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz przewodników katedralnych; członków Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe oraz Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina;  pracowników i wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, pracowników Urzędu Gminy w Pelplinie, Starostwa Powiatowego w Tczewie, nauczycieli  oraz uczniów szkół i przedszkoli gminnych, szkół powiatowych, kadry oraz uczniów Collegium Marianum, pań z Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych organizacji, obsługi medycznej, prowadzącego Jarmark brata Romana Talagi i innych osób zaangażowanych w realizację programu i obsługi. Podziękowania dla wykonawców programu, dla Jacentego Ordowskiego, który po raz kolejny przygotował i poprowadził Jarmark Cysterski, dla grup rycerskich, rekonstrukcyjnych, osób z kulinarnego show, uczniów. Podziękowania dla wszystkich wystawców, kupców, którzy tak licznie zawitali na Jarmarku.

Tegoroczny XVII Jarmark Cysterski w Pelplinie został zorganizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury (NCK), państwową instytucją kultury. NCK przystąpiło do współpracy Jarmarku finansując część kosztów całego przedsięwzięcia w wys. 50 tys. zł. Na Jarmarku gościliśmy przedstawiciela NCK panią Weronikę Warzocha z Działu Edukacji Kulturalnej.

Organizację Jarmarku Cysterskiego wsparło Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (GPEC). Maskotki Grupy GPEC – Tygrysy, towarzyszyły gościom Jarmarku, a dzieciom rozdawały baloniki.

 

 

Program XVII Jarmarku Cysterskiego

Pelplin, 15-17 września 2017 r. w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem:

„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”

 

15.09.2017 r.  ( P I ĄT E K )

19.00 – Wernisaż wystawy w 1020 Rocznicę śmierci Świętego Wojciecha głównego Patrona Polski pt. "Droga do Świętego Gaju" – krużganki katedralne

20.00 – Koncert Chóru Canto Choralis – katedra

 

16.09.2017 r. ( S O B O T A )

10:00 – Warsztaty klasztorne  – krużganki katedralne 

12:00 – XXIII Bieg Cysterski

14:00 – Otwarcie XVII Jarmarku Cysterskiego: wręczenie nagród zwycięzcom Biegu Cysterskiego, promocja znaczka pocztowego "Pelplińskie Organy Barokowe" 

15:00 – BITWA NA DWIE PATELNIE z Mariuszem Szwedem i Dianą Volokhovą

18.00 – XI Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej

19.00 – Biesiada u Opata nad  Młynówką WIZYTACJA WIELKIEGO MISTRZA

20.00 - Fireshow

 

17.09.2017 r. ( N I E D Z I E L A )

10:00 – Msza Święta w bazylice katedralnej w intencji uczestników Jarmarku /po Mszy koncert finałowy XI Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej/

11.30 – Turniej Szkół Powiatu Tczewskiego

13:30 – Przemarsz średniowiecznego korowodu ulicami Pelplina

13:50 – Przekazanie Klucza do Miasta Księciu Mestwinowi przy Urzędzie Gminy

14:00 – Powitanie uczestników XVII Jarmarku Cysterskiego przy Collegium Marianum 

14.30 – Spektakl historyczno- edukacyjny  Szkół Powiatu Tczewskiego /Reż. Jacenty z Ordowa/

15.30 – Turniej rycerski o Miecz Burmistrza Pelplina;  Igrce plebejskie

17.00 – Turniej rycerski konny KRUSZENIE KOPII

 

W programie ponadto:

  • Rozgrywki Gry cysterskiej petanque NIEDZIELA (ogrody biskupie w godzinach 13.00-17.00)
  • Zabawy ruchowe dla dzieci SOBOTA, NIEDZIELA (plac nad rzeką Wierzycą – cały dzień)
  • Skryptorium cysterskie oraz inne dawne rzemiosła klasztorne  NIEDZIELA (Przystań Sobieskiego w godzinach 14.30-17.00)  
  • Muzyka dawna NIEDZIELA (wirydarz, ogrody i krużganki klasztorne w godzinach 14.30-17.30)
  • Prezentacje oraz sprzedaż wytworów lokalnych twórców i rzemieślników SOBOTA, NIEDZIELA (teren Jarmarku – cały dzień)
  • Kompleks gastronomiczny Jadło i napitek SOBOTA, NIEDZIELA (przy Hotelu Nad Wierzycą – cały dzień)
  • Zwiedzanie dawnego opactwa, ogrodów i Muzeum Diecezjalnego indywidualnie SOBOTA, NIEDZIELA (w godzinach 11.00-17.00)
  • Zwiedzanie dawnego opactwa z przewodnikiem SOBOTA o godzinie 14.30, NIEDZIELA o godzinie 14.20 i 15.00

 

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Dofinansowano ze środków na rozwój kultury w Gminie Pelplin 
i Powiecie Tczewskim w roku 2017.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jarmark Cysterski 2024

Realizacja: Seweryn Sildatk