XXII

Jarmark Cysterski

16 - 17 września 2023, Pelplin

16 - 17 września 2023, Pelplin

Ochrona Danych Osobowych

Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości poniższe informacje:

1)   Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami, jest Diecezja Pelplińska  z siedzibą ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin.

2) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie 1.

3) dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu utrwalania przebiegu Imprezy oraz w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych w kraju i za granicą;

4) dane osobowe są przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

5)    podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Imprezie;

6)    dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania;

7) dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

8)dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania;

9)    Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:

a)        dostępu do swoich danych osobowych,

b)        ograniczenia ich przetwarzania,

c)         wniesienia sprzeciwu;

10)żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”);

11) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12)dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. odnośnie ochrony osób fizycznych związanej z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ z siedzibą w Pelplinie przy ul. Biskupa Dominika 11;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej pod adresem mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) odbiorcą danych osobowych jest Kociewskie Centrum Kultury w Pelplinie;

4) pozyskane dane przetwarzane będą w celu rejestracji podmiotów biorących udział w XXII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

5) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych;

6) dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

7) każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8) każda osoba ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jarmark Cysterski 2024

Realizacja: Seweryn Sildatk