XXI

Jarmark Cysterski

17 - 18 września 2022, Pelplin

17 - 18 września 2022, Pelplin

Ważne informacje dla wystawców biorących udział
w XXI Jarmarku Cysterskim w Pelplinie.

Każdy z wystawców biorących udział w Jarmarku Cysterskim w Pelplinie jest zobowiązany do przestrzegania „Regulaminu dla wystawców, rzemieślników i kupców” dostępnego na stronie jarmarkcysterski.diecezja-pelplin.pl. W myśl regulaminu każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wystawcy, zobowiązała się do jego przestrzegania.

REGULAMIN
dla wystawców, rzemieślników i kupców
JARMARKU CYSTERSKIEGO w Pelplinie

 

Wstęp

Jarmark Cysterski zwany dalej „Jarmarkiem” jest cykliczną imprezą nawiązującą w swej treści do średniowiecznych jarmarków kupieckich, w tym o charakterze wystawienniczo–handlowym dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych.

Wystawcy chcący prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie zobowiązani są posiadać jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jarmark Cysterski 2023

Realizacja: Seweryn Sildatk