XXI

Jarmark Cysterski

17 - 18 września 2022, Pelplin

17 - 18 września 2022, Pelplin

Patroni Honorowi

Patronat honorowy nad XXI Jarmarkiem Cysterskim w 2022 roku sprawują:

Biskup Diecezji Pelplińskiej
ks. dr Ryszard Kasyna

Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej
ks. dr Arkadiusz Okroj

 

Patroni

Patronat honorowy nad XXI Jarmarkiem Cysterskim w 2022 roku sprawują:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin 

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Starosta Tczewski
Mirosław Augustyn 

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła

 

Komitet organizacyjny

Skład Komitetu organizacyjnego XXI Jarmarku Cysterskiego w 2022 roku:

Koordynator
Alicja Słyszewska-Szybowska

Gospodarz terenu Jarmarku
Ekonom Diecezji Pelplińskiej
ks. Andrzej Szopiński

Collegium Marianum
ks. Wiesław Szuca

Kontakty z mediami
Radio Głos
ks. Zbigniew Gełdon
ks. Ireneusz Smogliński

MOK Pelplin
Piotr Łaga

Miasto i Gmina Pelplin
Krzysztof Adamczyk – v-ce Burmistrz Pelplina

Prezes Spółki Pelkom Pelplin
Agnieszka Trzcińska

Komendant Straży Miejskiej w Pelplinie
Andrzej Lewicki

Powiat Tczewski
Magdalena Olszewska

Jarmark Cysterski 2023

Realizacja: Seweryn Sildatk