XXI

Jarmark Cysterski

17 - 18 września 2022, Pelplin

17 - 18 września 2022, Pelplin

REGULAMIN
dla wystawców, rzemieślników i kupców
JARMARKU CYSTERSKIEGO w Pelplinie

 

Wstęp

Jarmark Cysterski zwany dalej „Jarmarkiem” jest cykliczną imprezą nawiązującą w swej treści do średniowiecznych jarmarków kupieckich, w tym o charakterze wystawienniczo–handlowym dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Jarmarku są: Gmina Pelplin, Diecezja Pelplińska, Powiat Tczewski, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie i inne podmioty.

2. Niniejszy regulamin określa zasady porządkowe podczas Jarmarku Cysterskiego zlokalizowanego w Pelplinie na placu przed Bazyliką Katedralną, Collegium Marianum, ul. Kanonickiej, Mestwina, obowiązujące dla osób prowadzących działalność handlową, wystawienniczą, inną działalność zarobkową lub niezarobkową, jak również osób odwiedzających Jarmark.

 

§2

Rodzaje stoisk na Jarmarku Cysterskim

1. Integralną częścią Jarmarku Cysterskiego są stoiska handlowe, wystawiennicze, promocyjne, edukacyjne, tematycznie związane z programem Jarmarku, który w swej treści nawiązuje do tradycji średniowiecznych.

2. Na Jarmark Cysterski przyjmowane są stoiska:

 1. twórców ludowych (rękodzieło, rzeźba, malarstwo, wiklina, itp.), ceramika artystyczna [SEKTOR A, B, E, F]
 2. zabawki drewniane i inne [SEKTOR B, E, F]
 3. kolekcjonerskie różnego rodzaju [SEKTOR E, F]
 4. pamiątki i ozdoby [SEKTOR A, B, E, F]
 5. galanteria skórzana [SEKTOR B, E, F]
 6. biżuteria [SEKTOR A, B, E, F]
 7. akcesoria średniowieczne [SEKTOR B, E, F]
 8. artykuły spożywcze (cukierki, lizaki, czekolady, owoce i orzechy - suszone, prażone,  w polewach, w czekoladzie), przyprawy, drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne (bigos, placki, pierogi, szynki wędzone, sery, itp.), wypieki (pieczywo, ciasta, ciasteczka kruche, sękacze, itp.) [SEKTOR D, F]
 9. gastronomia, w tym: grzane piwo, miody pitne, nalewki, soki, itp. [SEKTOR C, D, F]
 10. inny asortyment zatwierdzony przez Organizatora.

3. Na Jarmark Cysterski nie będą przyjmowane stoiska: z chemią (proszki, art. czyszczące, itp.), sprzętem AGD, z odzieżą współczesną, obuwiem, stoiska z materiałami promocyjnymi nie związanymi z charakterem Jarmarku.

4. Organizator ma prawo odmówić zgody na wystawienie stoiska, jeśli uzna, że nie pasuje ono do charakteru Jarmarku Cysterskiego. 

5. Preferowana lokalizacja wystawiennicza zależna jest od rodzaju i typu stoiska.

Zobacz mapę z wyznaczonymi sektorami >

 

§3

Zgłoszenie stoiska

1. Każdy podmiot, przedsiębiorca, osoba fizyczna zainteresowana wystawieniem stoiska podczas Jarmarku Cysterskiego, zgłasza swój udział za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Jarmarku Cysterskiego: jarmark.diecezja-pelplin.pl

2. Zgłoszenia wystawców przyjmujemy do środy 31 sierpnia 2022 r. Ewentualne zgłoszenia po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora na bieżąco.

3. Uzupełnienie formularza w wersji elektronicznej jest jedyną formalnością do załatwienia ze strony zgłaszającego (poza artykułami alkoholowymi).

4. Organizatorzy niezwłocznie po otrzymaniu formularza zgłoszenia potwierdzają jego otrzymanie (telefonicznie lub mailowo) i informują o przyjęciu lub odmowie wystawienia proponowanego stoiska.

5. O miejscu wystawienia stoiska decydują organizatorzy, o czym informują wystawców w pierwszym tygodniu września poprzez kontakt  mailowy. Jednocześnie Organizator wskazuje miejsce rozstawienia stoiska przydzielając odpowiedni numer porządkowy.

6. Po ustaleniu miejsca rozstawienia stoiska, Organizator drogą mailową wysyła do Wystawcy przepustkę z numerem porządkowym stoiska. Przysłaną przepustkę z numerem należy wydrukować i okazać przy wjeździe na teren Jarmarku (przy barierkach, gdzie będą stali strażacy i obsługa Jarmarku). Przepustkę z numerem należy zachować przy sobie.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umiejscowienia na placu katedralnym wyłącznie stoisk z wybranym asortymentem np. rękodzieło, rzeźba, itp.

8. Zgłoszenie i przyjęcie do udziału w Jarmarku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§4

Sprawy porządkowe

1. Stoiska można rozstawić wyłącznie w miejscu uzgodnionym z Organizatorem na podstawie przesłanej wcześniej przepustki z przyporządkowanym numerem.

2. Wystawca może zająć tylko tyle miejsca, ile dokładnie zgłosił na formularzu zgłoszenia (przekroczenie zgłoszonego miejsca wystawienniczego skutkować może usunięciem z sektora).

3. Ustawianie stoisk może odbywać się od soboty 17.09.2022 r. w godzinach 6:00 do 10:00 oraz następnego dnia (dla tych, którzy będą tylko w niedzielę) w tych samych godzinach. Instalowanie stoisk w piątek (16.09.2022 r.) wzdłuż ulic jest ZABRONIONE ze względu na ruch drogowy.

4. Organizatorzy mogą zapewnić dostęp do energii elektrycznej za dodatkową opłatą wyłącznie do stoisk gastronomicznych oraz pod plac zabaw. Zapotrzebowanie na prąd należy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia. 

5. Wystawca, handlowiec ma prawo do:

 1. prowadzenia działalności handlowej w określonym przez Organizatora miejscu i godzinach trwania Jarmarku
 2. reklamowania swojej działalności wewnątrz stoiska, o ile nie zakłóca to porządku Jarmarku
 3. informacji i pomocy ze strony Organizatora

6. Wystawca, handlowiec ma obowiązek:

 1. utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu i pozostawienia porządku po zakończeniu działalności na Jarmarku
 2. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku
 3. przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów.

7. Zabrania się:

 1. wystawiania na stoisku innego asortymentu niż zgłoszony w formularzu zgłoszenia
 2. zajmowania większej powierzchni niż określona w formularzu zgłoszenia
 3. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne
 4. udostępniania stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora
 5. używania otwartego ognia
 6. sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które handlujący nie posiada zezwoleń
 7. sprzedaży narkotyków, środków psychotropowych, dopalaczy oraz produktów pirotechnicznych oraz wszelkich innych prawnie zakazanych.

8. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki, leżą wyłącznie po stronie handlującego. Jednocześnie każdy winien ubezpieczyć swoją działalność, w tym posiadane mienie we własnym zakresie.

9. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów przy stanowiskach handlowych. Pojazdy należy parkować w wyznaczonych do tego miejscach wskazanych przez Organizatorów.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. produkty przechowywane na stoisku handlowym
 2. eksponaty wystawione na stoisku

3) za szkody powstałe na osobie (a także osób współpracujących) lub mieniu uczestnika Jarmarku spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi, takimi jak wichura, deszcze, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie prądu.

 

§5

Cennik opłat za stoisko

1. Za stoiska handlowe Organizator pobiera opłaty w wysokości zależnej od rodzaju i powierzchni stoiska. 

2. Wysokość opłat automatycznie kalkulowana jest w formularzu zgłoszenia, przy czym:

Opłata za stoisko za 1 dzień (nie dotyczy gastronomii) wynosi:

do 2 m2 - 30 zł                 do 9 m2 - 55 zł
do 16 m2 - 70 zł               do 30 m2 - 120 zł          powyżej 30 m2 - 170 zł

Stoiska gastronomiczne:

do 9 m2 - 70 zł                do 16 m2 - 140 zł
do 30 m2 - 190 zł            powyżej 30 m2 - 230 zł

Za teren, na którym wystawca wystawia swoje stoły i ławy Organizator nie pobiera opłat ( o ile teren został wcześniej uzgodniony)

Opłata za miejsce pod plac zabaw:

plac zabaw – za każde urządzenie (zamek dmuchany, trampolina, itp.) – 70 zł
przejażdżki konne – 110 zł
stoiska z balonami – 40 zł;    stoisko z watą cukrową – 40 zł

Za korzystanie z energii elektrycznej dodatkowa opłata w wysokości:

15 zł za moc do 2 kW
25 zł za moc 2,1 do 5 kW

3. Opłaty będą pobierane w gotówce przez Organizatora w dniach Jarmarku.

4. Nie pobiera się opłat od osób, podmiotów, które nie handlują, lecz wyłącznie promują, prezentują swoje wyroby umiejętności podczas Jarmarku (np. artysta malujący obrazy, rzeźbiący w drewnie, itp.) oraz od stoisk lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, szkół i innych placówek oświatowych (po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem).

5. Wszelkie inne zwolnienia z opłat związane z rodzajem stoiska, związane ze sponsoringiem, z udostępnieniem własnego sprzętu, ze wzajemnymi zobowiązaniami, ustalane są indywidualnie z Organizatorem.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. Wystawcy i wszyscy uczestnicy Jarmarku zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do żądania opuszczenia Jarmarku.

3. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator Jarmarku.

 

Pelplin, 12 lipiec 2022 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jarmark Cysterski 2023

Realizacja: Seweryn Sildatk