XXIII

Jarmark Cysterski

14 - 15 września 2024, Pelplin

14 - 15 września 2024, Pelplin

Ważne informacje dla wystawców biorących udział
w XXIII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie.

Każdy z wystawców biorących udział w Jarmarku Cysterskim w Pelplinie jest zobowiązany do przestrzegania „Regulaminu dla wystawców” dostępnego na stronie jarmarkcysterski.diecezja-pelplin.pl. W myśl regulaminu każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wystawcy, zobowiązała się do jego przestrzegania.

Instalowanie stoisk odbywać się będzie w następujących dniach i godzinach:

  • sobota (14.IX)  godz. od 6:00 do 10:00 
  • niedziela (15.IX)  godz. od 6:00 do 10:00
  • W dniach: sobota i niedziela (14 i 15.09.2024 r.) w godzinach od 6:00 do 20:00 ulice dojazdowe na teren Jarmarku Cysterskiego będą zamknięte (ul. Mestwina i część ulicy Starogardzkiej). Wystawcy chcący wjechać na teren imprezy w celu rozłożenia swoich stoisk okazują służbom przy bramkach wjazdowych własne wydrukowane od organizatorów przepustki, numer który otrzymali ( zgodne z regulaminem )
  • Następnie Wystawcy udają się na miejsce, gdzie znajdują się  służby informacyjne i pilnują, aby Wystawcy rozstawili się w odpowiednim miejscu, zgodnie z tym co zadeklarowali w zgłoszeniu. W razie potrzeby - kontakt  pod nr 58 536-19-49.
  • Wystawcy po zakończeniu rozstawiania stoisk zobowiązani są do przestawienia swoich samochodów poza teren imprezy, na dostępne  miejsca parkingowe.
  • Każde rozstawienie stoiska niezatwierdzone z organizatorem lub niezastosowanie się do jego wytycznych wiąże się z koniecznością przestawienia  stoiska, a gdy zajdzie taka potrzeba wydalenia z terenu imprezy.
  • Instalowanie stoisk w piątek (13.09.2024r.) wzdłuż ulic jest ZABRONIONE ze względu na ruch drogowy.
  • Opłaty za wynajem miejsca pod stoisko oraz dostęp do energii elektrycznej będą pobierane na miejscu w dniu przyjazdu.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ››

 

Uwaga! Każdy z Wystawców zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rejestracji stoiska w XXII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator - Diecezja Peplińska jest administratorem danych osobowych Uczestników.

2. Dane podawane przez Uczestników w procesie zgłaszania uczestnictwa, a także wizerunek będą zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. odnośnie ochrony osób fizycznych związanej z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach wynikającego z zgłoszonego uczestnictwa w formularzu oraz w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie.

3. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne - jednak konieczne w celu realizacji zgłoszenia uczestnictwa, organizacji i rozliczenia wydarzeń i imprez towarzyszących - a ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia.

4. Uczestnik zobowiązuje się wykonać obowiązki informacyjne oraz inne obowiązki przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych wobec wszystkich podmiotów, z którymi będzie współpracował przy wykonaniu zgłoszenia.

5. Podstawą przetwarzania danych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. dobrowolna zgoda) np. w zakresie wykorzystywania wizerunku.

6. Dane mogą być przekazywane podmiotom z pomocą których Organizator realizuje cele wynikające z zgłoszenia, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, usługi ochrony. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

7. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. 

8. Dane przechowywane są przez czas trwania Jarmarku, a po jego zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jarmark Cysterski 2024

Realizacja: Seweryn Sildatk