XXI

Jarmark Cysterski

17 - 18 września 2022, Pelplin

17 - 18 września 2022, Pelplin

Wystawcy chcący prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie zobowiązani są posiadać jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1:

Pobrać Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanej imprezy ze strony internetowej UMiG w Pelplinie lub tutaj

Krok 2:

Zebrać wymagane we wniosku załączniki:

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dowód opłaty za dany rok

b) Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym będzie prowadzona  sprzedaż napojów alkoholowych (Kuria Diecezji Pelplińskiej)

c) Pisemna zgoda organizatora wydarzenia na sprzedaż napojów alkoholowych

d) Dowód opłaty za wydanie zezwolenia jednorazowego

Krok 3:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Zestaw wniosków (pobierz)

Jarmark Cysterski 2023

Realizacja: Seweryn Sildatk