XX

Jarmark Cysterski

18 - 19 września 2021, Pelplin

18 - 19 września 2021, Pelplin

Wystawcy chcący prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie zobowiązani są posiadać jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1:

Pobrać Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanej imprezy ze strony internetowej UMiG w Pelplinie lub tutaj

Krok 2:

Zebrać wymagane we wniosku załączniki:

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dowód opłaty za dany rok

b) Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym będzie prowadzona  sprzedaż napojów alkoholowych

c) Pisemna zgoda organizatora wydarzenia na sprzedaż napojów alkoholowych

d) Dowód opłaty za wydanie zezwolenia jednorazowego

Krok 3:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek do właściciela terenu i organizatora Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie

Dofinansowano ze środków na rozwój kultury Gminy Pelplin w roku 2019

Jarmark Cysterski 2021

Realizacja: Seweryn Sildatk